എട്ട് പ്രൊഫെഷണല്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമുകളുമായി കെഎസ്എല്‍ എത്തുന്നു