കേരളംആസ്ഥാനമായുള്ളസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ 2015 മുതല്‍ സമാഹരിച്ചത് 551 മില്യണ്‍ ഡോളറെന്ന്‌കെഎസ്യുഎംറിപ്പോര്‍ട്ട്

തിരുവനന്തപുരം:കേരളംആസ്ഥാനമായുള്ളസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളില്‍ നിക്ഷേപകരുടെവിശ്വാസംവര്‍ധിക്കുന്നതിന്റെതെളിവായിസംസ്ഥാനത്തെ സംരംഭങ്ങള്‍ 2015 മുതല്‍ 551 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ധനസഹായം നേടിയെന്ന് കേരളസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍ (കെഎസ്യുഎം) റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഹഡില്‍ഗ്ലോബല്‍ദ്വിദിന സമ്മേളനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിവിജയനാണ്‌റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്.
2015 ല്‍ കേരളത്തില്‍ 200 പുതിയസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ മാത്രംതുടങ്ങിയപ്പോള്‍ 2016 നും 2021 നും ഇടയില്‍സംസ്ഥാനത്ത് 4000 ലധികംസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ ആരംഭിച്ചു. എന്നാല്‍കോവിഡും സാമ്പത്തികമാന്ദ്യവുംകാരണം 2021 ല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് രജിസ്‌ട്രേഷനുകളുടെഎണ്ണംകുറഞ്ഞു. നിലവിലെസര്‍ക്കാരിന്റെകാലത്ത്‌കേരളം 15,000 സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍സ്ഥാപിക്കാനും രണ്ട് ലക്ഷംതൊഴിലവസരങ്ങള്‍സൃഷ്ടിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതോടെ ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാനം ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിന്റെവെഞ്ച്വര്‍ക്യാപിറ്റല്‍ ഫണ്ടിംഗിലെഏറ്റവുംഉയര്‍ന്ന വിഹിതംവളര്‍ച്ചാമൂലധനമാണ്. അതേസമയം 551 ദശലക്ഷംഡോളറിന്റെമൊത്തം ഫണ്ടിംഗ്ഡീലുകളുടെമൂന്നില്‍രണ്ട് ഭാഗവുംസീഡ്‌സ്റ്റേജ്ഡീലുകളാണ്. വെഞ്ച്വര്‍ക്യാപിറ്റല്‍ നിക്ഷേപ പട്ടിക കണക്കിലെടുത്ത് 93 ശതമാനത്തോടെകൊച്ചിയാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്.
കേരളത്തില്‍വെഞ്ച്വര്‍കാപ്പിറ്റല്‍സ്വരൂപിക്കുന്നതില്‍മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് ഫിന്‍ടെക്കും സാസ്സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളുമാണ്. 2015 മുതല്‍കേരളംആസ്ഥാനമായുള്ളസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ നേടിയമൊത്തം നിക്ഷേപത്തിന്റെ 66 ശതമാനവും ഈ മേഖലകളിലാണ്. ഫിന്‍ടെക് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ (39 ശതമാനം), ഹെല്‍ത്ത്‌കെയര്‍ (26.7 ശതമാനം), ഡീപ് ടെക് (4.6 ശതമാനം), ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട്‌ടെക് (2.9 ശതമാനം) എന്നിവയാണ് പിറകെ. കേരളംആസ്ഥാനമായുള്ള ഫിന്‍ടെക് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളിലെവെഞ്ച്വര്‍ക്യാപിറ്റല്‍ നിക്ഷേപം 32 മില്യണ്‍ ഡോളറാണ്.
ഹാര്‍ഡ്വെയര്‍സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ഫണ്ടിംഗ്മറ്റേതൊരു ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനത്തേക്കാളുംകേരളത്തില്‍കൂടുതലാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2014 മുതല്‍കേരളത്തിലെഹാര്‍ഡ്വെയര്‍ ഉല്‍പ്പന്ന, സേവന സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ 15.2 ദശലക്ഷംഡോളര്‍സമാഹരിച്ചു.
കേരളത്തിലെസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥ പ്രാരംഭഘട്ട സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്ക് ധാരാളം ഫണ്ടിംഗ്അവസരങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇന്നൊവേഷന്‍ ഗ്രാന്റുംസീഡ് ഫണ്ട് സപ്പോര്‍ട്ടുംഉള്‍പ്പെടെകെഎസ്യുഎംഅവതരിപ്പിച്ച സ്‌കീമുകള്‍ഓഹരിഇല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍വകുപ്പുകളിലേക്ക്സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളില്‍ നിന്ന് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യസംസ്ഥാനമായുംകേരളംമാറി.
നാളിതുവരെരജിസ്റ്റര്‍ചെയ്ത 4,000 ലധികംസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്കായി 20 കോടിരൂപയുടെ ഗ്രാന്റുകള്‍വിതരണംചെയ്തു. 1000 കോടിരൂപയുടെ ഫണ്ട്, 63 ഇന്‍കുബേറ്ററുകള്‍, 10 ലക്ഷംചതുരശ്ര അടിഓഫീസ്സ്ഥലംഎന്നിവ അനുവദിച്ചതോടെകെഎസ്‌യുഎംഇന്ത്യയുടെസാങ്കേതികസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പിന്റെ അനിവാര്യഘടകമായി മാറി.
മെന്റര്‍ഷിപ്പുംഎക്‌സ്‌ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്തി സംരംഭകര്‍ക്കായിഒരുആഗോള പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്‌ലക്ഷ്യമെന്ന്‌കെഎസ്യുഎംസിഇഒ അനൂപ് അംബിക പറഞ്ഞു. സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥയില്‍സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിസ്‌കൂള്‍തലത്തില്‍തന്നെ സംരംഭകത്വ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്‌കെഎസ്‌യുഎം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹംകൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.