പ്രൊഫേസ്‌ടെക്‌നോളജീസിന് 50 ലക്ഷത്തിന്റെ ഗ്രാന്റ്‌കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ചലഞ്ച് പുരസ്‌കാരം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്റെ (കെഎസ്‌യുഎം) 50 ലക്ഷംരൂപയുടെ ഗ്രാന്റ്‌കേരളസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ചലഞ്ചിന്റെആദ്യപതിപ്പില്‍കൊച്ചിആസ്ഥാനമായുള്ളസൈബര്‍സെക്യൂരിറ്റിസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് പ്രൊഫേസ്‌ടെക്‌നോളജീസ്‌വിജയികളായി. കോവളത്ത് നടന്ന ഹഡില്‍ഗ്ലോബലിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട്‌ഐടി മന്ത്രി മനോ തങ്കരാജ് പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചു. സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്‌ഐടിസെക്രട്ടറി രത്തന്‍ യു.ഖേല്‍ക്കര്‍, തമിഴ്‌നാട്‌സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ഇന്നവേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ശിവരാജ് രാമനാഥന്‍, കെഎസ്‌യുഎംസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ്‌സ് മാനേജര്‍ സൂര്യ തങ്കം എന്നിവര്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
രാജീവന്‍ തോപ്പില്‍വൈശാഖുംലക്ഷ്മിദാസുംചേര്‍ന്ന് 2019 ല്‍ സ്ഥാപിച്ച പ്രൊഫേസ്ഹാക്കിംഗില്‍നിന്ന്‌വെബ്‌സുരക്ഷ നല്‍കുന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പാണ്. ഹഡില്‍ഗ്ലോബലിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഗ്രാന്‍ഡ് കേരളസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ചലഞ്ച് 20 കോടിയില്‍താഴെ ബിസിനസ്മൂല്യമുള്ളസ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്.
എന്‍വൈ ക്വസ്റ്റ് ഇന്നവേഷന്‍ ലാബ്‌സ് 25 ലക്ഷംരൂപയുടെസീഡ്‌ലോണിന്റെരണ്ടാം സമ്മാനം നേടി. വിനോദ്‌ഗോപാലുംഹര്‍ഷ്‌മോഹനും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഏത്‌യുപിഎസിനെയുംസൗരോര്‍ജ്ജവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയുംഅല്‍ഗോരിതങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച്കാര്യക്ഷമമായഊര്‍ജ്ജമാനേജ്‌മെന്റിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന ‘ഐക്കണ്‍’ ആണ് ഇവരുടെ ഉത്പന്നം.
സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ചലഞ്ചിനായികെഎസ്യുഎമ്മിന് 21 അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചു. ഇതില്‍ഏഴ് പേര്‍ ‘ഹഡില്‍ഗ്ലോബല്‍ 2022’ ന്റെഅവസാന ദിനത്തില്‍ അവരുടെആശയങ്ങള്‍അവതരിപ്പിച്ചു. എന്‍വൈ ക്വസ്റ്റ് ഇന്നവേഷന്‍ ലാബ്‌സ്, പ്രൊഫേസ്‌ടെക്‌നോളജീസ്, ഇന്‍ഫ്യൂസറി ഫ്യൂച്ചര്‍ ടെക് ലാബ്‌സ്, വെല്‍ബീയിങ്സ്റ്റുഡിയോസ്, അസ്‌ട്രെക് ഇന്നവേഷന്‍സ്, എഫ്ടിഎല്‍ ടെക്‌നോളജിസിസ്റ്റംസ്, ബാഗ്മോഎന്നിവയാണ് പങ്കെടുത്ത ടീമുകള്‍.
സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇന്നവേഷന്‍ ഗ്രാന്റ് സ്‌കീമിന് കീഴില്‍ 23 സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവുംകെഎസ്യുഎം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്കുംസംരംഭകര്‍ക്കും നൂതന ആശയങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണ സംരംഭങ്ങളാക്കി മാറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്ന 2022-23 ലെ ഇന്നൊവേഷന്‍ ഗ്രാന്റിനായികെഎസ്യുഎമ്മിന് 859 അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഐഡിയ ഗ്രാന്റ് (3 ലക്ഷംരൂപ വരെ), പ്രൊഡക്ടൈസേഷന്‍ ഗ്രാന്റ് (7 ലക്ഷംരൂപ), സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പ്രൊഡക്ടൈസേഷന്‍ ഗ്രാന്റ് (12 ലക്ഷംരൂപ), മാര്‍ക്കറ്റ് ആക്‌സിലറേഷന്‍ ഗ്രാന്റ് (10 ലക്ഷംരൂപ), സ്‌കെയില്‍-അപ്പ് ഗ്രാന്റ് (15 ലക്ഷം രൂപ) എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇന്നൊവേഷന്‍ ഗ്രാന്റ് നല്‍കിയത്.