സംസ്ഥാനത്ത് ലോക് ഡൗണ്‍ ഒരാഴ്ച്ച നീട്ടി; നാല് ജില്ലകളില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗണ്‍

സംസ്ഥാനത്ത്ക്ക് ഡൗണ്‍ ഒരാഴ്ച്ച കൂടിനീട്ടി. മെയ് 23വരെയാണ് ലോക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 4 ജില്ലകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ. തിരുവനന്തപുരം,​ തൃശൂർ ,​ എറണാകുളം,​ മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ 16ന് ശേഷം ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗൺ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഒരാഴ്ച്ച കൂടിനീട്ടി. മെയ് 23വരെയാണ് ലോക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ലോക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയതോടൊപ്പം കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് ഉയര്‍ന്നുനില്ക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ 16 മുതല്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ നടപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിവിജയന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.