ടാറ്റാഎഐഎലൈഫ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സും സിറ്റി യൂണിയന്‍ ബാങ്കുംസഹകരിക്കും

കൊച്ചി: ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലൈഫ്, ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കാനായി ടാറ്റാഎഐഎലൈഫ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് കമ്പനിയും സിറ്റി യൂണിയന്‍ ബാങ്കും സഹകരിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിസിറ്റി യൂണിയന്‍ ബാങ്കിന്റെ 700-ല്‍ ഏറെ വരുന്ന എല്ലാ ശാഖകളിലുംലൈഫ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്, വെല്‍നെസ്‌സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കും. ടേം ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്, ഗാരന്‍ഡീഡ് വിപണി അനുബന്ധ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികള്‍, പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതികള്‍, ക്രിറ്റിക്കല്‍ ഇല്‍നെസ്-ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍ പരിരക്ഷ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെട്ട സേവനങ്ങളാകും ലഭ്യമാക്കുക. മൊബൈല്‍ ഫസ്റ്റ്‌സൊലൂഷനുകളുംഡിജിറ്റല്‍ പിന്തുണയുള്ള സേവനങ്ങളുംആസ്വദിക്കാന്‍ ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്ക് ലൈഫ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് സൗകര്യങ്ങള്‍കൂടുതല്‍ അടുത്തു ലഭിക്കാന്‍ ഈ സഹകരണം സഹായിക്കുമെന്ന് ടാറ്റാഎഐഎലൈഫ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പ്രസിഡന്റും ചീഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ ഓഫിസറുമായ വെങ്കി അയ്യര്‍ പറഞ്ഞു. പരിരക്ഷ, സമ്പാദ്യം, ആരോഗ്യം, ജോലിയില്‍ നിന്നു വിരമിക്കല്‍, സ്വത്തു സമ്പാദിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു നല്‍കാന്‍ തങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിറ്റി യൂണിയന്‍ ബാങ്കിന്റെവിപുലമായ ചെറുകിട സംരംഭക ഉപഭോക്തൃ നിരയ്ക്ക് സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ തങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹംകൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഓരോവ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുംലൈഫ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ഒരു നിര്‍ണായക പദ്ധതി ആയ ഇക്കാലത്ത് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക ഭാവിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടത്താന്‍ ഈ സഹകരണം സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.