ചാത്തന്നൂർ മോഹൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം വി. ഷിനിലാലിന്

25000 രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ് പുരസ്കാരം.

ചാത്തന്നൂർ മോഹൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം വി. ഷിനിലാലിന്

25000 രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ് പുരസ്കാരം.

കൊല്ലം: കവിയും പത്രപ്രവർത്തകനും ഗാനരചയിതാവുമായിരുന്ന ചാത്തന്നൂർ മോഹൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ 2022 വർഷത്തെ പുരസ്കാരം
വി. ഷിനിലാൽ എഴുതിയ സമ്പർക്കക്രാന്തി എന്ന നോവലിന് ലഭിച്ചു.

ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും ആർകെ രൂപകല്പന ചെയ്ത ശില്പവും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ് പുരസ്കാരം.
2022 ജൂൺ 15-ന് വൈകിട്ട് കൊല്ലം പ്രസ് ക്ളബ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ
ഡോ. കെ. പ്രസന്നരാജനും സെക്രട്ടറി വിനീഷ് വി. രാജും അറിയിച്ചു.

സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ സി. രാധാകൃഷ്ണൻ,  കഥാകാരി പ്രൊഫ. ചന്ദ്രമതി,
ഡോ. എ. ഷീലാകുമാരി എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് അവാർഡിനർഹമായ നോവൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.