ഇന്ത്യ കുതിച്ചുകയറുമ്പോള്‍ താമര കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കവേ ഇന്ത്യാമുന്നണി വന്‍ കുതിച്ചുകയറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എക്സിറ്റ് ഫലങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്‍ഡിഎ മുന്നണിക്ക് 300 സീറ്റ് കടക്കാന്‌‍ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ഇന്ത്യാ മുന്നണി 231 സീറ്റുകളില്‍ മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുകയാണ്.