കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന് ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡൻ്റ്

വർത്തമാനം ബ്യുറോ

കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന് ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡൻ്റ്, സെക്രട്ടറി ആർ.കിരൺ ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ (KUWJ) സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി വിനീത വി.എസും (വീക്ഷണം), ജനറൽ സെക്രട്ടറി യായി ആർ. കിരൺബാബുവിനെ
(ന്യൂസ് 18 ) തെരഞ്ഞെടുത്തു. യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ആദ്യ ദൃശ്യമാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്.

വിനീത നിലവിൽ കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും. കിരൺ ബാബു തിരുവനന്തപുരം മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു വോട്ടെണ്ണൽ