പി. ആര്‍. ഡി ഡിജിറ്റല്‍ മ്യൂസിയവും ഓണ്‍ലൈന്‍ ലൈബ്രറിയും സ്ഥാപിക്കും

തിരുവനന്തപുരം :കേരളത്തിന്റെ ദൃശ്യചരിത്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പബ്ളിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് ഡിജിറ്റല്‍ മ്യൂസിയവും ഓണ്‍ലൈന്‍ ലൈബ്രറിയും സ്ഥാപിക്കും. ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ നിയമസഭയില്‍ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കിയത്. ദൃശ്യചരിത്ര പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ വിഭാഗത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഉള്ളടക്കം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക. ഇതോടൊപ്പം ചരിത്ര പദ്ധതിയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ റിപ്ലിക്കേഷനും പി. ആര്‍. ഡി സ്ഥാപിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കല, സംസ്‌കാരം, അരങ്ങ് എന്നിവയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനും അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതിനും മള്‍ട്ടിമീഡിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇന്‍ഫോ കള്‍ച്ചറല്‍ ഹബും സ്ഥാപിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും പ്രവര്‍ത്തനവും നടത്തുന്നതിനായി സര്‍വസജ്ജമായ ഐ. ഇ. സി വിഭാഗവും വകുപ്പ് സ്ഥാപിക്കും.

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ന്യൂസ് ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുമായി അടുത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കൂടുതല്‍ പേരെ വിവരശേഖരണത്തിനും പ്രചാരണത്തിനുമായി നിയോഗിക്കും. പി. ആര്‍. ഡിയുടെ ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവും ഗവര്‍ണര്‍ നയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു. കോവിഡ് 19ന്റെ കാലത്ത് പൊതുജനങ്ങളുമായി ക്രിയാത്മകമായ വിവര കൈമാറ്റം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സര്‍ക്കാരിന്റെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിന്‍ പ്രചാരണത്തെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും വിജയകരമായി എത്തിക്കാനും പി. ആര്‍. ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞതായി ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.